وصف آن روزها

که پدرم مشت گره می کرد

و فریاد میزد

را شنیده ام

آن روزهایی که عدالت طلب می کردند

سر هر کوی برزن

و به بهایش

چه رنج ها برده اند

و چه سرها داده اند

و من وارث ان انقلابم…

هرچند غبار اشرافی مکدرش کرده

و در صحنه سیاست

انگار فراموش شده…

********

واقعا داشتیم فراموشت می کردیم

اگر ان مرد

از میان هیاوهی زرگری چپ و راست

تو را سر دست نمی گرفت

به گمان چیزی نمی ماند از تو

به جز یک نام و چند خاطره

اگر احیا نمی کرد تو را

به بهای ابرویش

پس بمان برای من

که خون بهایت سنگین است…

بمان برای من

انقلاب ارمانی من…

«رد صلاحیت » کلید واژه ای ست که این روزها سیاست مداران چپ و راست در تحلیل انتخاباتی دکتر احمدی نژاد به کار می برند. اینکه چرا مخالفان احمدی نژاد به دنبال حذف وی از صحنه ی انتخابات هستند بسیار روشن است و نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد ، اما سوال اینجاست که ایا رد صلاحیت احمدی نژاد امکان پذیر است؟ برای یافتن پاسخ ابتدا باید جبهه مخالفان احمدی نژاد را شناخت و باید دید که ایا آنها قدرت لازم برای حذف ریس جمهور سابق را دارند؟

جبهه مخالفان دکتر احمدی نژاد را طیف وسیعی از سیاستمداران و کارگزاران نظام با سلایق مختلف سیاسی تشکیل می دهند. احزاب اصلاحاتی به طور کامل در جبهه مخالفان قرار دارند اما در طیف اصولگرایان مساله پیچیده تر است. در اردوگاه اصولگرایان موافق یا مخالف احمدی نژاد تقریبا امری شخصی است ، نه حزب صددرصد مخالف وجود دارد و نه  صددر صد موافق! البته برخی  اصولگرایان موافق ترجیح می دهند فعلا موضع صریحی در مورد احمدی نژاد نداشته باشند ( احتمالا به آینده سیاسی شان مربوط می شود).

هر کدام از این احزاب نقش و نفوذ خاص خود را درمراکز حکومتی ، رسانه ای، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارند که وقتی در یک نقطه اشتراک « نه به احمدی نژاد» قرار می گیرند زیر مجموعه ای قدرتمند از نظام تشکیل می شود. نمونه ای از قدرت این زیر مجموعه را می توان در تحولات و رویداد های چند سال گذشته به خوبی مشاهده کرد:

  • کنار گذاشتن احمدی نژاد از پرونده هسته ای
  • ایجاد تلاطم در بازار ارز و طلا
  • پروژه سوال از ریس جمهور و در ادامه ی ان پروژه عدم کفایت
  • تصویب 20 دقیقه ای برجام و تحمیل ان به رهبری و ملت

با همه این تفاسیر دو مانع جدی بر سر راه رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد وجود دارد:

اولین مانع جدی حمایت های خاص رهبر انقلاب از ریس دولت های نهم ودهم است . ایشان دولت در اخرین دیدار خود با کابینه دهم ، ان دولت را احیا کننده ارزش های انقلاب همچون ساده زیستی ، استکبار ستیزی ، خدمت رسانی و مردمی خطاب کردند که نشان از رضایت عملکرد آن دولت است. صدور حکم حکومتی در صورت رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد از سوی رهبر انقلاب برای بازگشت ایشان  دور از ذهن نیست.

دومین مانع جدی محبوبیت مردمی دکتر احمدی نژاد است که در سفر ها و سخنرانی های اخیر ایشان به  خوبی نمایان شده است. تداوم این قدرت نمایی مردمی « انتخابات بی احمدی نژاد» را با چالش جدی روبه رو می کند و ممکن است زیر مجموعه ی نظام را وادار به تسلیم در برابر محمود ملت کند.